Sobre l'Associació



Associació Fes Fonts Fent Fonting



 L’Associació Fes Fonts Fent Fonting, està formada per un grup d’amics i de coneguts, amants de la natura, a qui agrada fer excursions i descubrir la natura.

Tenim un distintiu:




 i tenim un lema:


El nostre logotip és:


L’objectiu del nostre projecte és buscar fonts naturals, georeferenciar-les amb GPS  perquè no desapareguin ja que formen part del patrimoni arquitectònic i cultural, donar-les a conèixer i fomentar la seva conservació i el seu manteniment.
 Un altre objectiu és la conservació de la flora i la fauna de l’entorn de les fonts.